Apoštolská církev Polička

...setkávání s Bohem i s lidmi

Jsme sborem postaveným na biblickém vyznání, které nás spojuje a je pro nás společnou cestou. Takto zní naše sborová smlouva:

Když jsi se rozhodl říci Ježíši ANO, nezapomeň, že tvé ANO není jen na zaslíbení, ale i na podmínky. Ježíš je cesta, pravda i život. Tvé ANO se vztahuje na celé Boží Slovo. Naplň své ANO skrze tato slova Písma:

1. Boží Slovo - Bible: Budu číst každý den slovo Boží podle napomenutí: "Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti a mléka beze lsti, Božího slova, žádostivi buďte!" (Kol.3.16: 1.Petr 2.2)

2. Modlitba: Budu pěstovat život modlitby a modlit se za práci společenství, aby nám Bůh otevřel dveře slova ke smělému zvěstování evangelia. (Kol. 4,3)

3. Společenství církve: Nebudu zanedbávat společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. (Žid. 10,25)

4. Jednota s Bohem i ostatními: Budu usilovat o jednotu v těle Kristově, ostatní sourozence chci milovat z čistého srdce, pamatuji na slova Pána Ježíše, který chce: "aby všichni byli jedno jako je On s Otcem". (Jan 17,22)

5. Velké poslání: Chci být misionářem ve svém okolí, moje heslo a životní úkol je: "Získat duše pro Krista" podle Jeho slova: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření". (Mar. 16,15)

6. Sebevydání: Chci dát vše do služby Kristu: své tělo, schopnosti, čas i majetek: "Abych již nežil sám sobě, ale Tomu , který za mě zemřel a vstal z mrtvých". (2Kor.5,15)

7. Čistota života: Chci dokazovat čistým a bohulibým způsobem života, že jsem učedníkem Ježíše Krista . Podle Jeho slova: "Tak nechte své světlo zářit před lidmi, ať vidí vaše dobré skutky a vzdají slávu vašemu Otci v nebi". (Mat. 5,16)

8. Život v lásce a odpuštění: Chci kolem sebe šířit jen lásku, chci odpouštět a milovat i nepřátele. Věřím, že "Bůh je schopen rozhojnit k nám veškerou milost, abychom vždycky ve všem měli veškerý dostatek a byli hojni ke každému dobrému skutku". (1.Kor.9,8)

9. Duchovní boj: Chci bdít a stále stát na stráži proti útokům satana, světa i těla podle napomenutí a zaslíbení: "Buďte střízliví a bděte, neboť váš protivník, ďábel, chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl. Ať ten, kdo se domnívá, že stojí, dá pozor, aby nepadl. Kdo zvítězí, obdrží dědičně všechno". (1 P 5,8; 1 Kor.10,12; Zj. 21,7)

10. Posvěcení - žít jako Ježíš: Mou každodenní prosbou bude,aby mě posvětil Duch Svatý, aby ve mně a ze mě vyzařoval živý Kristus ,očišťuje se od veškeré poskvrny těla i ducha, konaje posvěcení v bázni Boží, aby i o mně platilo: "Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus". (Gal.2,20)

Chození ve světle:

Jako projev vaší lásky rád přijmu i napomenutí a usvědčení, kdykoli zvlažním, sejdu z cesty a budu hřešit. Zároveň slibuji, že vás budu milovat natolik, abych i já, v čase vaší slabosti, přinesl světlo skrze napomenutí a usvědčení.

K tomu prosím o pomoc Boha otce, Syna Božího, Pána a Spasitele mého Ježíše Krista a Ducha Svatého po celý čas mého života! AMEN.

close

Napište nám

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

close zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.