Apoštolská církev Polička

...setkávání s Bohem i s lidmi

Když žijeme pod vedením Ducha svatého, náš vztah s Bohem se stále prohlubuje, roste naše schopnost důvěřovat mu, a to vše se promítne i do oblasti našeho charakteru. Duchovní zralost však vyžaduje čas. Je to celoživotní proces.

Co to znamená růst ve vztahu s Bohem

Znamená to stále více Ježíše poznávat a stále více ho milovat a poslouchat.

„A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."
(Jan 17,3)

Růst lásky k Bohu úzce souvisí s poslušností jeho přikázáním.

„On mu řekl: ‚»Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.« To je největší a první přikázání.‘"
(Matouš 22,37)

„Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."
(Jan 14,21)

V každém vztahu s blízkým člověkem toužíme po tom, aby se tento vztah prohluboval, abychom se navzájem stále více poznávali. Je to přirozené i v našem vztahu s Bohem.

Jak můžeme růst ve vztahu s Bohem

Aby mohl náš vztah s Bohem růst a být stále bližší, je třeba, abychom byli spolu a mluvili spolu. Když Boha lépe poznáme, můžeme mu více důvěřovat, což vede k dalšímu prohloubení naší komunikace. Rozhovor, který napomáhá růstu našeho vztahu s Pánem Ježíšem, probíhá ve čtyřech směrech.

Bůh k nám mluví prostřednictvím Bible, dává nám poznat svůj charakter a svou vůli.

„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu."
(2. Timoteovi 3,16–17)

V modlitbě Bohu děkujeme a sdělujeme mu své myšlenky, potřeby a touhy.

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši."
(Filipským 4,6–7)

Tyto verše nás povzbuzují, abychom se modlili za všechno. Nedílnou součástí modlitby je i vyjádření naší vděčnosti.

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás."
(1. Tesalonickým 5,18)

Náš vztah s Bohem se prohlubuje i rozhovorem s jinými křesťany – společenstvím.

„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův."
(Židům 10,24–25)

V původním jazyce Nového zákona (řečtině) je pro „společenství" užit výraz koinonia, což znamená „společné sdílení". Každý z nás potřebuje sdílet své křesťanské zkušenosti s jinými, kteří také milují Boha a žijí s ním. Shromáždění církve je místo, kde se můžeme setkat s dalšími křesťany, slyšet Boží slovo a navzájem se povzbuzovat ve víře. Velice důležitá jsou také biblická studia a setkávání v malých skupinkách.

Pro hlubší poznávání Boha je také důležité svědčit o Ježíši – hovořit o Bohu s lidmi, kteří zatím nepoznali jeho lásku a odpuštění.

„Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí."
(1. list Petrův 3,15–16)

„V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."
(Skutky 4,12)

Návrhy pro další růst v Kristu

Pokračujte ve svém každodenním čase s Bohem – ve čtení Bible a modlitbě. Existuje také mnoho zajímavých křesťanských knih, které pojednávají o Božím charakteru i o praktickém křesťanském životě. To vše je teprve začátek života s Bohem a postupem času se budete o Ježíši a jeho lásce dozvídat mnohem více. Také doporučujeme, abyste si našli církev, která vyznává Ježíše a učí Božímu slovu – Bibli. Pokud bydlíte v dostupné vzdálenosti od Poličky, jste kdykoliv srdečně vítáni  u nás. Jinak jsme samozřejmě připraveni pomoci vám s nalezením křesťanského společenství ve vaší blízkosti...

Shrnutí

Naše poznání Boha a vztah s ním roste, jestliže Ježíši důvěřujeme, posloucháme ho a poznáváme ho prostřednictvím Bible, modlitby, společenství a svědectví. Růst ve vztahu s Bohem vede k duchovní zralosti, jejímž výsledkem je, že stále lépe známe Ježíše a stále více se mu podobáme svým charakterem.


Máte nějaké otázky, nebo komentář? Napište nám!

close

Napište nám

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

close zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.