Nedělní škola Tisk Email

„Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce,
aby nezahynul jediný z těchto maličkých.“

 

V rámci nedělních bohoslužeb máme i program pro děti, tzv. „besídku“. Začátek shromáždění je společný s rodiči, po chválách děti s vedoucími odcházejí do jiných místností, kde mají připravený program. V současné době se na službě pro děti podílí 9 dospělých.
V besídce se děti zábavnou a pro ně přijatelnou formou seznamují se základními pravdami bible, protože věříme, že i děti jsou pro Boha důležité, bere je vážně a mohou s Ním mít osobní vztah. Do programu jsou zařazené i hry, soutěže nebo vyrábění a děti dostávají i malou svačinku.
Starší děti se každý rok zúčastňují biblické soutěže „O poklad Krále králů“ pořádané Apoštolskou církví.

 

 

Anketa

Může člověk navázat osobní vztah s Bohem?
 

Pro Tebe...

Připoj se na facebook