Navštivte nás


V neděli  2.10.2022 v 9:00

v modlitebně v Bystrém

od 8:00 modlitební setkání
Kázání z 25.9.2022

lze

poslechnout nebo stáhnout

v sekci "KE STAŽENÍ"


 


 

 

 

V pátek 23.9.2022 v 19:00

modlitební setkání

Erbenova 482 (mapa), Polička

 

 

http://krestanfilms.webnode.cz/
Kdo jsme Tisk Email

Sbor Apoštolské církve v Poličce

Jsme otevřeným křesťanským společenstvím lidí všech generací, kteří poznali Boží blízkost i lásku a navázali s Bohem osobní vztah. Poznali jsme, že Bůh má pro naše životy svůj plán a toužíme po tom, abychom tento Boží záměr v našich životech naplnili jako jednotlivci i jako společenství.

Jsme lidmi, kteří touží po tom, aby i ti, kteří se s Bohem zatím nesetkali, prožili Jeho lásku a odpuštění, a aby i oni mohli poznat vzkříšeného Ježíše Krista jako svého Zachránce, Přítele, i Pána.

Jsme přesvědčeni, že všichni lidé bez rozdílu jsou do tohoto vztahu s Bohem zváni. Jsme přesvědčeni, že není v životě nic důležitějšího, než toto Boží pozvání přijmout.

 

Jsme sborem postaveným na biblickém vyznání, které nás spojuje a je pro nás společnou cestou. Takto zní naše sborová smlouva...

Historie

Vznik sboru se váže k datu 1. 7. 2004, kdy došlo ke spojení tří skupin křesťanů. První skupina byla z Církve Bratrské Letovice, druhá z Apoštolské Církve Hlinsko a třetí byli lidé bez společenství. To ukazuje, že práce zde byla dříve, ale nebyla tak zřetelná. Zpočátku byly tyto skupiny spojeny jako kazatelská stanice Apoštolské Církve Hlinsko, později, po růstu vnitřním i vnějším došlo k osamostatnění a vznikl sbor Apoštolské Církve v Poličce.

 

Schází se nás pravidelně kolem 30 dospělých a kupa dětí :-) Jsme sborem skupinkovým, scházíme se i během týdne na duchovní programy a setkání v našich domech a bytech.Jsme z Poličky, Kamence, Rovečného, Nedvězího, Bystrého a ze Svitav.

 

Sborová shromáždění se odehrávají v Bystrém u Poličky, kde máme sborové zázemí.

 

Apoštolská církev v České republice


Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

 

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v Pentecostal World Conference a v rámci Evropy v Pentecostal European Fellowship.


Pod naší církví pracuje i několik organizací:

 

  • NEHEMIA - humanitární organizace působící v zemích bývalého Sovětského svazu a ve střední Africe. Organizuje sběr šatstva, podporuje sirotky, pořádá misijní výjezdy, vysílá a podporuje misionáře.
  • TEEN CHALENGE- zabývá se léčbou narkomanů, alkoholiků a gamblerů. V ČR má několik středisek a kaváren. Působí v Praze, Plzni, Ostravě, Havířově, Třinci a plánuje své pobočky v dalších městech.
  • VOŠMT- Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně. Zde se mladí lidé, kteří prožili Boží volání do služby, připravují na své budoucí povolání kazatelů, pastorů, misionářů a pracovníků s dětmi a mládeží.

 Víte že...


Boha lze poznat osobně a mít s ním blízký vztah?


O tom, jak najít Boha. Právě teď. Tam, kde právě jste.

Jak může člověk navázat osobní vztah s Bohem? Čekat na nějaký blesk z nebe a náhlé osvícení či zjevení? Nebo se plně oddat náboženským obřadům a shromážděním? Stát se lepším člověkem, aby mě Bůh přijal? NIC takového.


Bůh popsal v Bibli velmi jasným způsobem, jak ho můžeme poznat...

 

Anketa

Může člověk navázat osobní vztah s Bohem?
 

Pro Tebe...

Připoj se na facebook