Navštivte nás


V neděli  2.10.2022 v 9:00

v modlitebně v Bystrém

od 8:00 modlitební setkání
Kázání z 25.9.2022

lze

poslechnout nebo stáhnout

v sekci "KE STAŽENÍ"


 


 

 

 

V pátek 23.9.2022 v 19:00

modlitební setkání

Erbenova 482 (mapa), Polička

 

 

http://krestanfilms.webnode.cz/
Čemu věříme a co vyznáváme Tisk Email

Věříme, že Písmo svaté - Bible - je Duchem Božím inspirovaným, lidmi zapsaným, pravdivým Božím slovem, a považujeme ji za normu svého života.Věříme, že Bůh byl na počátku všeho, že stvořil nebe i zemi, všechno tvorstvo i člověka.


Věříme, že člověk pro svůj hřích ztratil možnost úzkého hlubokého vztahu s Bohem, ale také že "Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný."


Věříme, že smrtí a vzkříšením Božího syna, Pána Ježíše Krista, byla všem lidem nabídnuta možnost přijmout, či odmítnout odpuštění hříchů, a tak rozhodnout o své věčnosti, neboť každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud.


Věříme, že naším posláním je zvát lidi k hledání Boha a k poznání pravdy slovy i způsobem našeho života.

 

 

Spolu s ostatními křesťanskými církvemi vyznáváme

Apoštolské vyznání víry

 

Věřím v Boha,


Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován,

umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa,

sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího,

odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,

obecenství svatých, hříchů odpuštění,

těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

Amen.

 Víte že...


Boha lze poznat osobně a mít s ním blízký vztah?


O tom, jak najít Boha. Právě teď. Tam, kde právě jste.

Jak může člověk navázat osobní vztah s Bohem? Čekat na nějaký blesk z nebe a náhlé osvícení či zjevení? Nebo se plně oddat náboženským obřadům a shromážděním? Stát se lepším člověkem, aby mě Bůh přijal? NIC takového.


Bůh popsal v Bibli velmi jasným způsobem, jak ho můžeme poznat...

 

Anketa

Může člověk navázat osobní vztah s Bohem?
 

Pro Tebe...

Připoj se na facebook