Jistota ve vztahu s Bohem Tisk


Jak si můžete být jisti, že jste opravdu navázali vztah s Bohem?

Můžete mít jistotu, že Ježíš Kristus je teď opravdu ve vašem životě, protože to Bůh slíbil a on je spolehlivý (Jan 6,37–40).

„A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1. list Janův 5,11–13)

Jistota našeho vztahu s Bohem je založena na spolehlivosti neměnného Boha a Božího slova (Bible), ne na našich pocitech, které se často mění.

Často Bohu děkujte za to, že Kristus vstoupil do vašeho života a že vás nikdy neopustí (Římanům 8,38–39). Na základě jeho zaslíbení si můžete být jisti, že Ježíš ve vás žije a že s ním máte už teď věčný život. On nikdy nelže.

 


Pozvali jste Ježíše do svého života? Napište nám o tom!